Prostorové - modulové lešení Alfix

Modulové lešení nazývané také prostorové lešení je určené pro složitejší fasády, jako volně stojící lešení, nebo pro místa, kde nelze lešení kotvit k nosné konstrukci.

Nejčastěji bývá používáno na nestandardních akcích, je vhodné pro průmysl, historické budovy, stavby pro film, divadlo, osvětlovače a ozvučovací techniku, speciální konstrukce a pro výstavní účely.

Výhody modulového lešení značky Alfix:

  • S lešením ALFIX MODUL můžete postavit libovolné pracovní, nosné nebo ochranné lešení.
  • Lze jej kombinovat též s fasádním lešením ALFIX.
  • Systém je bez šroubových spojů, tudíž rychle a snadno stavitelný.
  • Neuvěřitelná variabilita připojitelnosti v osmi úhlech a možnost připojení každých 50 cm výšky svislé stojky garantuje řešení téměř každého prostorového problému.
  • Systém ALFIX MODUL je vhodný také pro stavbu pódií a tribun, opravy mostů apod.